ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล 4 สังเวชนียสถาน 6วัน FD 18991 5-10ธค61

ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล 4 สังเวชนียสถาน 6วัน FD 18991 5-10ธค61

🛒 สินค้าราคา : 18,991 บาท
📍 ตำแหน่ง : คลองสามวา กรุงเทพมหานคร


📄 รายละเอียดประกาศ

#ทัวร์อินเดีย-#ทัวร์เนปาล เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน5คืน
05-10 ธ.ค.61 ราคา 18,991.- 9 ที่สุดท้าย

รับ #โปรแกรมทัวร์ : คลิก
https://goo.gl/61xbwr

-บ้านนางสุชาดา ,แม่น้ำเนรัญชรา
-วัดไทยพุทธคยา,มหาเจดีย์พุทธคยา
-ต้นพระศรีมหาโพธิ์,วัดป่ามหาวัน
-มกุฎพันธนเจดีย์,พระสถูปปรินิพพาน
-สวนลุมพินีวัน,เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
-วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี ,ล่องแม่น้ำคงคา
-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน
-เจาคนธีสถูป
-พิพิธภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา
-พิเศษ…บินตรงสู่เมืองคยา, พักโรงแรมทุกคืน
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visaและค่าวีซ่าเนปาลค่าท่านละ 4,200 บาท
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 2,400 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)
รายการนี้เป็นราคาพิเศษ ไม่ร่วมโปรของแถม/ไม่ร่วมโปรลดราคา/ไม่ร่วมโปรแจกทองนะคะ

ติดต่อ Office
xxxxx

เบอร์สำนักงาน : 02-115-6442
HOT LINE พนักงานขาย

xxxxxx354
,
xxxxxx254
,
xxxxxx249
,
xxxxxx142
,
xxxxxx951
,
xxxxxx236

เลขทะเบียน ททท. : 11/08116


Comments are Disabled